به وب سایت شرکت سرمایه گذاری و خدمات مدیریت خوش آمدید.

تماس با ما

آدرس و شماره های تماس 

 آدرس : تهران , خ دکتر بهشتی , خ احمد قصیر , کوچه هفتم پلاک 13 طبقه ششم
 امور سهام : 021-88710462
 تلفن های تماس : 021-88716775
 دورنگار : 021-88716470

نقشه دسترسی

مسیر های منتهی به شرکت سرمایه گذاری و خدمات مدیریت

 مبدا : میدان تجریش

سوار مترو خط 1 شوید و بعد از 8 ایستگاه، در مصلی پیاده شوید و سوار اتوبوس خط 396 - (فلکه سوم تهرانپارس - ابتدای شهید مطهری) شوید و بعد از 8 ایستگاه، در بیمارستان پاستور نو پیاده شوید.

 مبدا : میدان آزادی

سوار مترو خط 4 شوید و بعد از 6 ایستگاه، در تئاتر شهر پیاده شوید و سوار مترو خط 3 شوید و بعد از 3 ایستگاه، در ميرزاي شيرازی پیاده شوید.

 مبدا : میدان امام حسین

سوار اتوبوس خط 111 - نسیم شهر شوید و بعد از 1 ایستگاه، در آزادی پیاده شوید و سوار مترو خط 4 شوید و بعد از 6 ایستگاه، در تئاتر شهر پیاده شوید و سوار مترو خط 3 شوید و بعد از 3 ایستگاه، در ميرزاي شيرازی پیاده شوید.


 مبدا : میدان رسالت ، هنگام

سوار اتوبوس خط 396 - (فلکه سوم تهرانپارس - ابتدای شهید مطهری) شوید و بعد از 15 ایستگاه، در بیمارستان پاستور نو پیاده شوید.