به وب سایت شرکت سرمایه گذاری و خدمات مدیریت خوش آمدید.

image

عرضه اوليه شرکت سرمايه گذاري و خدمات مديريت صندوق بازنشستگي کشوري

عرضه اوليه شرکت سرمايه گذاري و خدمات مديريت صندوق بازنشستگي کشوري با نماد «مديريت» به عنوان پنجمين عرضه اوليه فرابورس ايران در سال 1400 امروز (چهارشنبه) با مشارکت بيش از 2 ميليون و 960 هزار نفر انجام و در پايان به هر کد بورسي 76 سهم در سقف قيمتي 5023 ريالي تخصيص داده شد.