به وب سایت شرکت سرمایه گذاری و خدمات مدیریت خوش آمدید.

درباره شرکت

شرکت خدمات مدیریت و تحقیقات سرمایه‌گذاران صندوق بازنشستگی کشوری به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس شد و در تاریخ 1387/01/07 تحت شماره 321186 در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی و معنوی استان تهران به ثبت رسیده است. به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ 1390/10/12 نام شرکت به شرکت سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری تغییر یافت که مراتب نزد اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی و معنوی  استان تهران به ثبت رسیده است. این شرکت، پذیرش در بورس اوراق بهادار تهران را در برنامه دارد.
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/06/22 شخصیت حقوقی شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل و مراتب در تاریخ 1399/09/09 در روزنامه رسمی اعلام گردیده است.
کد اقتصادی : 411367368769
شناسه ملی : 10103584004
شماره ثبت : 321168

سخن مدیرعامل

با یاری پروردگار یکتا ، موجب خرسندی اینجانب است که بتوانم ضمن پایبندی به اخلاق حرفه ای، تمام تلاش خود را جهت حفظ و توسعة منافع بازنشستگان بکار گرفته و مورد توجه قرار دهم.کسب و کارهای موفق ضامن شکوفایی اقتصادی و آن نیز بستر ساز آسایش خاطر جامعه است . مفتخرم در مجموعه ای خدمت می کنم که بر پایه این باور شکل گرفته و می کوشد تا «ثروت آفرینی پایدار برای نسلها» را از تفکر به واقعیت تبدیل نماید . بازار سرمایه ایران بازار جوانی است ، هر چند شکل گیری آن به چندین دهه قبل باز می گردد. عمده آنچه امروز از ابزارها و خدمات و شرکتها و نهادهای مالی و سرمایه گذاری بزرگ در این بازار شاهد هستیم ، در چند سال اخیر ظهور یافته اند . همگی در آغاز راهی قرار داریم که ارمغان آور فرصتهای بسیار و در عین حال چالشهایی است . شناسایی نیازهای فضای مالی و سرمایه گذاری و بهره برداری از فرصتهای آن نیازمند بهره گیری همزمان از دانش و مهارت تخصصی ، تجربه عملیاتی و انگیزه و جسارت رویارویی با چالشها است . شالوده و بنیان آتی نگر بر همین اصول استوار است و مجدانه می کوشد تا ضمن بهره برداری از خدمات موجود بازار، با ارائه راهکارهای نوآورانه ، بستر ساز توسعه خدمات نوین مالی و سرمایه گذاری باشد و بر غنا و عمق بازار بیافزاید .