به وب سایت شرکت سرمایه گذاری و خدمات مدیریت خوش آمدید.

پرداخت سود سهامداران حقیقی،سبدگردان ها و صندوق های سرمایه گذاری

با عنایت به آگهی زمان بندی پرداخت سود در ج شده در سامانه کدال به اطلاع می رساند سود سهام سال مالی منتهی به 1402/09/30، سهامداران حقیقی،سبدگردان ها و صندوق های سرمایه گذاری در تارخ 1402/12/13 از طریق شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار پرداخت گردید.

تعداد بازدید : 120