به وب سایت شرکت سرمایه گذاری و خدمات مدیریت خوش آمدید.

اطلاعیه آگهی زمان بندی پرداخت سود

به منظور رعایت مفاد ماده 12 دستورالعمل اجرائی افشای اطلاعات شرکت های پذیرفته شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و عطف به ابلاغیه شماره 101573/122 مورخ 15/01/1401 سازمان بورس و اوراق بهادار، برنامه زمانبندی پرداخت سود سهامداران محترم شرکت سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی عام) که در تاریخ برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به 30/09/1402 سهامدار این شرکت می باشند، به شرح ذیل اعلام می گردد:

شرح تاریخ پرداخت نحوه پرداخت
سهامداران حقیقی/ صندوق های سرمایه گذاری/ سبدگردان سجامی از تاریخ 13/12/1402 از طریق شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه واریز به حساب اعلامی
غیرسجامی از تاریخ 13/12/1402 با اعلام شماره حساب به اداره امور سهام
حقوقی ها سجامی از تاریخ 09/02/1403 از طریق شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه واریز به حساب اعلامی
غیرسجامی از تاریخ 09/02/1403 با اعلام شماره حساب به اداره امور سهام

با توجه به پرداخت سود سهامداران حقیقی دارای کد سجام از طریق شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه در تاریخ اعلامی فوق، از کلیه سهامداران حقیقی غیر سجامی تقاضا می شود نسبت به اعلام شماره حساب به اداره سهام از 20 اسفند ماه 1402 جهت دریافت سود سهام اقدام نمایند.
شماره تماس امور سهام: 88710462
شماره فکس: 88716956
تعداد بازدید : 120