به وب سایت شرکت سرمایه گذاری و خدمات مدیریت خوش آمدید.

برگزاری مجمع عمومی فوق العاده شرکت سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی عام)-1402/10/03

به استحضار سهامداران محترم شرکت سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی عام)می رساند مستند به آگهی دعوت شماره 8387 مورخ 1402/11/03منتشره در روزنامه ایران مجمع عمومی سالیانه شرکت در تاریخ 1402/11/17 در ساعت 9 صبح برگزار گردید .
پیرو صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 17/11/1402 مشروح مذاکرات انجام شده و تکالیف مقرر درمجمع به شرح زیر بوده است:
1) صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به 30 آذر ماه 1402 مشتمل بر صورت وضعیت مالی، صورت سود و زیان، صورت جریان وجوه نقد و یادداشت های همراه و همچنین گزارش فعالیت هیئت مدیره و گزارش تفسیری را به تصویب رساند.
2) با رعایت ماده 147 لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت و براساس دستورالعمل های حاکمیت شرکتی، حق الزحمه حسابرس و بازرس قانونی مورد تنفیذ مجمع قرار گرفت و مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز(حسابداران رسمی) با شناسه ملی 10100439645 به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی و مؤسسه حسابرسی دش و همکاران با شناسه ملی 10100171271 به عنوان حسابرس مستقل و بازرس علی البدل شرکت بـرای سال مالـی منتهی به 30/09/1403 انتخاب گردیدند. تعیین حق الزحمه حسابرس و بازرس مستقل قانونی برای سال مالی 1403 حداقل مبلغ 830,2 میلیون ریال و مازاد آن در اختیار هیئت مدیره شرکت تعیین گردید.
3) روزنامه ایران به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید.
4) مجمع مقرر نمود از سود قابل تقسیم، مبلغ 590,1 میلیارد ریال سود نقدی به ازای هرسهم 530 ریال تقسیم و طی مهلت مقرر قانونی به سهامداران پرداخت گردد.
5) بر اساس بند 7 گزارش حسابرس و بازرس قانونی، معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت مجمع کلیه معاملات انجام گرفته شده را با حفظ مصالح شرکت مورد تصویب و تنفیذ قرار گرفت.
6) بر اساس بند 9 گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مقررات و ضوابط حاکم بر شرکتهای پذیرفته شده در فرابورس و شرکتهای سرمایهگذاری(سهامی عام) تحت نظارت سازمان بورس و اواق بهادار در خصوص معرفی نمایندگان اشخاص حقوقی هیئت مدیره در مهلتهای مقرر و همچنین افشای فوری اطلاعات با اهمیت رعایت گردد.
7) در چارچوب رعایت مفاد ماده 134 اصلاحیه قانون تجارت، مجمع حق حضور ماهیانه اعضای غیرموظف هیئت مدیره از ابتدای سال مالی جدید شرکت را مبلغ 000,000,37 ریال به طور ناخالص برای حداقل یک جلسه درماه تعیین نمود.
8) در چارچوب رعایت آئیننامههای سازمان بورس و اوراق بهادار، مجمع حق حضور اعضای کمیتههای ریسک و حسابرسی و سایر کمیتههای تخصصی را از ابتدای سال مالی جدید مبلغ 000,600,29ریال به طور ناخالص برای حداقل یک جلسه در ماه تعیین نمود.
9) در خصوص تعیین پاداش هیئت مدیره موضوع ماده 241 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، مجمع با امعان نظر به آییننامهها و بخشنامههای ابلاغی صندوق بازنشستگی کشوری، با تخصیص و تعیین پاداش به اعضای هیئت مدیره موافقت نکرد.
مجمع به اتفاق اکثریت آراء به آقای مهدی عظیمی به کد ملی 0057190380 وکالت با حق توکیل به غیر ولو کراراً اعطاء کرد تا نسبت به ثبت مفاد صورتجلسه در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران و امضاء ذیل دفاتر قانونی اقدامات لازم را به عمل آورد.

تعداد بازدید : 1093