به وب سایت شرکت سرمایه گذاری و خدمات مدیریت خوش آمدید.

اطلاعیه آگهی مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی(فنابا) 1402/11/29

دارندگان محترم واحدهای سرمایه گذاری و موسسین صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی
با عنایت به آگهی روزنامه کثیرالانتشار ایران به شماره 8397 مورخ 16/11/1402بدینوسیله از کلیه دارندگان محترم واحدهای سرمایه گذاری و موسسین صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی دعوت می گردد تا در جلسه مجمع صندوق که راس ساعت 09:00 صبح روز یکشنبه مورخ 29/11/1402 در استان تهران، شهر تهران به آدرس: خیابان مطهری، نبش قائم مقام فراهانی، پلاک 251 تشکیل می گردد، حضور به هم رسانند.تعداد بازدید : 120