به وب سایت شرکت سرمایه گذاری و خدمات مدیریت خوش آمدید.

اطلاعیه آگهی دعوت به مجمع عمومی سالیانه 1402/11/17

سهامداران محترم شرکت سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی عام)
با عنایت به آگهی روزنامه کثیرالانتشار ایران به شماره 8387 مورخ 1402/11/03 بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری ( سهامی عام ) و نمایندگان قانونی آنها دعوت می گردد تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتتهی به 1402/09/30 این شرکت، که از ساعت 09:00 صبح روز سه شنبه مورخ 1402/11/17در استان تهران، شهر تهران به آدرس : خیابان مطهری، تقاطع قائم مقام فراهانی، پلاک 251 تشکیل می گردد، حضور به هم رسانند.تعداد بازدید : 120