به وب سایت شرکت سرمایه گذاری و خدمات مدیریت خوش آمدید.

برگزاری مجمع عمومی فوق العاده شرکت سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی عام)-1402/10/03

به استحضار سهامداران محترم شرکت سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی عام)میرساند مستند به آگهی دعوت شماره 8351 مورخ 1402/09/20منتشره در روزنامه ایران ومجوز صادر شده سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره 121/249483 مورخ 1402/09/18، مجمع عمومی فوق العاده شرکت در تاریخ 1402/10/03 در ساعت 9 صبح با دستور تصویب اساسنامه جدید مطابق با نمونه اساسنامه مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار پیرو ابلاغیه شماره 12020250 مورخ 1402/02/23 مدیریت نظارت بر نهادهای مالی- مدیریت نظارت بر کارگزاران سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار گردید و طبق مصوبه مجمع، اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر 65 ماده و 28 تبصره به اتفاق اکثریت آراء تصویب شد و جایگزین اساسنامه قبلی شرکت گردید.

تعداد بازدید : 1093