به وب سایت شرکت سرمایه گذاری و خدمات مدیریت خوش آمدید.

اطلاعیه آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 1402/10/03

سهامداران محترم شرکت سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی عام)
با عنایت به آگهی روزنامه کثیرالانتشار ایران به شماره 8351 مورخ 1402/09/20 و مجوز صادر شده سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره 121/249483 مورخ 1402/09/18 بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری ( سهامی عام ) دعوت می گردد تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده این شرکت، که از ساعت 09:00 صبح روز یکشنبه مورخ 1402/10/03 در استان تهران، شهر تهران به آدرس : خیابان مطهری، تقاطع قائم مقام فراهانی، پلاک 251 تشکیل می گردد، حضور به هم رسانند.تعداد بازدید : 120