به وب سایت شرکت سرمایه گذاری و خدمات مدیریت خوش آمدید.

برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی عام)

به استحضار سهامداران محترم شرکت سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی عام)می‌رساند مستند به آگهی دعوت شماره 8335 مورخ 1402/09/01 منتشره در روزنامه ایران ، مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت در تاریخ 1402/09/14 در ساعت 9 صبح با دستور انتخاب اعضای حقوقی هیأت مدیره برگزار گردید و طبق مصوبه مجمع، اعضای اصلی هیأت مدیره به شرح ذیل به مدت دو سال انتخاب گردیدند.
1- گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی عام) به شماره ثبت 470055؛ شناسه ملی 14004810068
2- شرکت¬سرمایه¬گذاری نوآوران مدیریت سبا (سهامی خاص) به شماره ثبت 287846؛ شناسه ملی 10103259194
3- شرکت واسپاری آتیه صبا (سهامی خاص) به شماره ثبت 489480 ؛ شناسه ملی 14005732015
4- شرکت طراحی مهندسی بهور (سهامی خاص) به شماره ثبت 79731 ؛ شناسه ملی10101244462
5- شرکت خدمات پشتیبان صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی خاص) به شماره ثبت 334403؛ شناسه ملی 10103758765
همچنین اشخاص حقوقی ذیل را به عنوان اعضاء علی¬البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال تعیین و انتخاب گردیدند.
1- شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا(سهامی خاص) به شماره ثبت 272718 ؛ شناسه ملی 10103137408
2- شرکت عمران و ساختمان صندوق بازنشستگی کشوری(سهامی خاص) به شماره ثبت 126357؛ شناسه ملی10101697687

تعداد بازدید : 1093