ثبت سه رکورد جدید در بورس تهران

ثبت سه رکورد جدید در بورس تهران شاخص بورس تهران امروز با افزایش ۱۳۱۸ واحدی عدد ۴۴۰ هزار ۱۹۹ واحد را نمایش داد. شاخص هم وزن نیز به رقم ۱۴۵ هزار و ۴۹ واحد رسید. شاخص بازار اول به کانال ۳۱۷ هزار واحدی وارد شد و شاخص بازار دوم نیز عدد ۹۰۴ هزار واحد را…