رییس سازمان بورس و اوراق بهادار:

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار: بورس پیشرو بازدهی در دوره های زمانی بلندمدت/ تمام ابزارهای مالی اسلامی در ایران موجودند رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به برخی از ابزارهای تامین مالی موجود در بازار سرمایه گفت: در حال حاضر تمامی ابزارهای مالی اسلامی که در هر کشور اسلامی و یا حتی…