به وب سایت شرکت سرمایه گذاری و خدمات مدیریت خوش آمدید.

معرفی سامانه نظارت مردمی صندوق بازنشستگی کشوری

با عنایت به تاکیدات مدیرعامل محترم صندوق بازنشستگی کشوری مبنی بر لزوم معرفی «سامانه نظارت مردمی صندوق بازنشستگی کشوری» برای عموم مردم و کارکردهای مثبت آن در زمینه پیشگیری از تخلفات، تبعیضها و فساد احتمالی، ایجاد شفافیت، افزایش نظارت مردمی و برخورد سریع و شفاف با متخلفان که سرمایه های بازنشستگان عزیز را تعهد می کنند؛ و ازآنجایی که ابعاد فعالیت این سامانه در ارتباط مستقیم با عملکرد بنگاه های اقتصادی است، به همین منظور لینک دسترسی به سامانه مذکور جهت دسترسی گروه های مرتبط در فضای مجازی به آدرس https://eservices.cspf.ir/Nezarat در دسترس قرار گرفته است.

تعداد بازدید : 1093