به وب سایت شرکت سرمایه گذاری و خدمات مدیریت خوش آمدید.

اطلاعیه آگهی دعوت به مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی 1401/11/18

دارندگان محترم واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

با عنایت به آگهی روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد به شماره 5657 مورخ 1401/11/06 بدینوسیله از کلیه دارندگان محترم واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی دعوت می گردد تا در جلسه مجمع صندوق برای سال مالی منتهی به 1401/09/30 ، که راس ساعت 10:00 صبح روز سه شنبه مورخ 1401/11/18 در استان تهران، شهر تهران به آدرس: خیابان مطهری، نبش قائم مقام فراهانی، پلاک 251 تشکیل می گردد، حضور به هم رسانند.


تعداد بازدید : 1022