به وب سایت شرکت سرمایه گذاری و خدمات مدیریت خوش آمدید.

اطلاعیه آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1401/11/08

سهامداران محترم شرکت سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی عام)

با عنایت به آگهی روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد به شماره 5649 مورخ 1401/10/27 بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری ( سهامی عام ) دعوت می گردد تا در جلسه مجمع عمومی عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به 1401/09/30 این شرکت، که راس ساعت 10:00 صبح روز شنبه مورخ 1401/11/08 در استان تهران، شهر تهران به آدرس : خیابان مطهری، نبش قائم مقام فراهانی، پلاک 251 تشکیل می گردد، حضور به هم رسانند.


تعداد بازدید : 1022