به وب سایت شرکت سرمایه گذاری و خدمات مدیریت خوش آمدید.

مجمع عمومی فوق العاده شرکت سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری 1401

مجمع پس از استماع گزارش هیئت مدیره در خصوص لزوم افزایش سرمایه شرکت و قرائت گزارش حسابرس و بازرس قانونی با اکثریت مطلق آرای سهامداران حاضر، انجام افزایش سرمایه شرکت از مبلغ 1.500میلیارد با تخصیص مبلغ 1.500 میلیارد ريال از محل سود انباشته، به مبلغ 3.000 میلیارد ريال وفق ماده 158 لایحه اصلاحی قانون تجارت و صدور سهام جدید مورد تصویب مجمع قرار گرفت.


تعداد بازدید : 941