به وب سایت شرکت سرمایه گذاری و خدمات مدیریت خوش آمدید.

اطلاعیه آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 1401/10/11

سهامداران محترم شرکت سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی عام)

با عنایت به آگهی روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد به شماره 5627 مورخ 1401/09/30 بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری ( سهامی عام ) دعوت می گردد تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده این شرکت، که در راس ساعت 10:00 صبح روز یکشنبه مورخ 1401/10/11 در استان تهران، شهر تهران به آدرس : خیابان مطهری، تقاطع قائم مقام فراهانی، پلاک 251 تشکیل می گردد، حضور به هم رسانند.


تعداد بازدید : 1022