به وب سایت شرکت سرمایه گذاری و خدمات مدیریت خوش آمدید.

تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1400/09/30

مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده صاحبان سهام شركت براساس آگهي منتشره در تاریخ09/09/1400 در خصوص دعوت به مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده راس ساعت 00:09 روزپنج شنبه مورخ 18/09/1400 در محل خيابان شهيد استاد مطهري -نبش قائم مقام فراهاني - پلک 251 - طبقه اول سالن اجتماعات برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصميم گيري نمود.

تعداد بازدید : 1035