به وب سایت شرکت سرمایه گذاری و خدمات مدیریت خوش آمدید.

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده(اصلاحیه)

از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 09:00 روز پنج شنبه مورخ 1400/09/18 در استان تهران شهر تهران به آدرس خیابان شهید استاد مطهري -نبش قائم مقام فراهانی پلک 251 - طبقه اول سالن اجتماعات برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

تعداد بازدید : 1047