به وب سایت شرکت سرمایه گذاری و خدمات مدیریت خوش آمدید.

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده

از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 00:09 روز پنج شنبه مورخ 18/09/1400 در استان تهران شهر تهران به آدرس خیابان شهید استاد مطهري -نبش قائم مقام فراهانی - پلک 251 - طبقه اول سالن اجتماعات برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

تعداد بازدید : 1008