پترول

  • علت بهای تمام شده بسیار بالای پتروشیمی لردگان در مقایسه با فاز سوم پتروشیمی پردیس، یوتیلیتی مستقل لردگان و سود 24 درصدی و جریمه 36 درصدی بابت تامین مالی از طرف NPC بوده است.
  • پتروشیمی لردگان متعهد به عرضه حداقل 20 درصد محصول در بازار داخل خواهد بود ضمنا اصولا قرار بر این هست که محصولات شرکت جهت تامین خوراک به پتروشیمی ارومیه ارسال کردد و صادرات زیادی در کار نخواهد بود.
  • با توجه به زیان دهی پتروشیمی ارومیه بدلیل دریافت خوراک از پتروشیمی خراسان و شیراز، واحد تولید اسید سولفوریک هم در آن مجتمع احداث شده که از ابتدا در برنامه نبود.
  • علت پایین بودن نرخ بازده داخلی و منفی بودن ان پی وی پتروشیمی ایلام را عدم لحاظ تخفیف خوراک اعلام کرد که در حال پیگیری جهت دریافت تخفیف میباشد.
  • تقسیم 12 ریال از سود 119 ریالی.