شکلر

  • سهم شرکت از فروش بازار داخلی کلر 40% است، که به دلیل معوق شدن مطالبات از آبفا شرکت تمایلی به حفظ سطح فعلی ندارد.
  • در سال گذشته بهره برداری از الکترولایزر با ظرفیت 55 تن گاز کلر در روز به بهره برداری رسیده است. هزینه اجرای طرح در طرح توجیهی 80 میلیارد تومان بوده است که با ده میلیارد صرفه جویی ناشی از داخلی سازی برخی تجهیزات، طرح با هزینه نهایی نزدیک به 70 میلیارد تومان به بهره برداری رسیده است.
  • زمین کارخانه حدود 90 هزار متر مربع سند دار می باشد. جهت گرفتن سند زمین های باقیمانده واحد یزد احداث سوله در سال گذشته انجام گرفته است.
  • شرکت مجوز برداشت ساانه 30هزار تن نمک از دریاچه نمک آران و بیدگل را دارد که در تامین مواد اولیه شرکت نقش مهمی را ایفا می کند. برای تولید هر کیلو کلر، 1.5 کیلوگرم نمک در فرآیند تولید شرکت استفاده می شود. سایر مواد اولیه، آهک جهت تولید پرکلرین و اسید استیک جهت تولید MCA(مونوکلراستیک اسید) می باشد.
  • قبل از اجرای طرح 55 تن، شرکت دسترسی به 6 مگا وات برق داشته است که در حال حاضر با در مدار قرار گرفتن الکترولایزر جدید، شرکت موقتا دسترسی به برق 12 مگا وات دارت. جهت بهره برداری از 95 تن ظرفیت کامل کارخانه، نیاز به برق دائم 15 مگاوات است که جهت تامین آن شرکت برنامه خرید، نصب و راه اندازی دیزل ژنراتور را در دستور کار قرار داده است. همچنین در سال گذشته ایجاد شبکه اختصاصی به طول 3 کیلومتر و راه اندازی پست 15 مگاواتی 63 به 20 کیلو ولت اختصاصی شرکت از فعالیت های شرکت جهت تامین برق بوده است.
  • طرح های توسعه افزایش ظرفیت سود پرک از 40 به 80 تن، CMC و MCA به 4هزار تن در سال، پرکلرین از 15 به 20 تن، اسید کلریدریک از 60 تن به 70 تن و در مرحله بعد به 140 تن، آب ژاول از 60 تن به 90 در دستور کار شرکت قرار دارد.
  • تقسیم 370 ریال از سود 393 ریالی.