تاپیکو

  • هدف از خرید گران 8.5 درصد سهام شرکت هلدینگ خلیج فارس توسط تاپیکو در سنوات قبل به قیمت 1100 تومان، تکمیل زنجیره ارزش بوده که با نرخ های کنونی سهام در بازار سرمایه، ضرری ازین بابت کاهش ارزش متوجه شرکت نیست.
  • موضوع ادغام تاپیکو در هلدینگ خلیج فارس در دست پیگیری بوده و هم اکنون پرتفوی تاپیکو در حال ارزشگذاری توسط کارشناسان رسمی است.
  • پالایشگاه ستاره خلیج فارس حدود 4 میلیارد یورو بدهی ارزی (3 میلیارد یورو اصل و مابقی سود) است که بازپرداخت بدهی های مذکور با نرخ رسمی یورو بانک مرکزی و از ابتدای سال 99 خواهد بود.
  • فاز 4 پالایشگاه نفت خلیج فارس در سال 98 به بهره برداری میرسد که منجر به کاهش هزینه های ثابت مانند یوتولیتی میگردد.
  • علت کاهش تناژ صادرات پتروشیمی خراسان به افغانستان، افتتاح واحد اوره جدید در ترکمنستان میباشد که منجر به رقابتی تر شدن بازار افغانستان شده است.
  • مرجان در حال تولید زمایشی بوده و بزودی ظرف 2 ماه آینده تولید عادی را شروع خواهد کرد. ظرفیت تولید پتروشیمی مرجان، 1.6 میلیون تن میباشد.
  • تقسیم 150 ریال از سود 165 ریالی.