آدرس : تهران, خیابان دکتر بهشتی, خیابان احمد قصیر, کوچه هفتم, پلاک 13 طبقه ششم
Mail : Info@icpf.ir
کد پستی : 1513738129
Fax
021-88716470
               021-88716956
تلفن
02188715174
02188716775